Hizmetlerimiz

A'dan Z'ye proje yönetiyoruz.

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm üretirken değil hedefleri belirtirken de müşterilerimize yol gösteriyoruz. Projelerin gelişimini, tasarımını, planlamasını, yapımını, işletmesini ve değerlendirmesini yönetiyor, son noktasına kadar projenin aktif kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Zaman, kalite ve bütçe üçgeninde sıfır hata payıyla çalışıyoruz.

Tasarım Yönetimi

Zaman, kalite ve bütçe üçgeninde sıfır hata payıyla çalışan ProPlan, projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun alternatif çözümler üretiri, sadece çözüm üretirken değil hedefleri belirtirken de müşterilerimize yol gösterir. Projelerin gelişimini, tasarımını, planlamasını, yapımını, işletmesini ve değerlendirmesini yöneten ProPlan, son noktasına kadar projenin aktif kontrolünü gerçekleştirir.

İhale Yönetimi

İhale yönetimi, tasarım ve inşaat aşamalarında görev alacak yüklenici firma seçimlerinde gerekli ihale dokümanlarının hazırlanması ve ihale süreçlerinin yönetilmesi hizmetleridir.

Sözleşme ve Ek Talep Yönetimi

Proje müellifleri, yüklenici ve projeye dahil olan diğer gruplarla müşteri arasında imzalanan sözleşmelerin proje süresi boyunca gerekliliklerinin yerine getirilmesinin takip edilmesi hizmetini içerir.

Risk Analiz ve Değerlendirme

Proje risklerinin tanımlanması ve analiz edilmesi, gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılarak risklerin doğru yönetilmesinin sağlanması hizmetlerini kapsar.

Yapım Yönetimi

Projenin istenilen kalite, tamamlanması gereken süre ve öngörülen bütçesinde bitirilmesi için gerekli olan tüm kontrollerinin yapılarak, imalatların tasarımlarına uygun olarak tamamlanması adına verilen hizmetleri içerir.

Kalite Güvence ve Kalite Kontrol

Proje süresi boyunca yürütülen imalatların mevcut tasarım, teknik şartname, standart ve spesifikasyonlar çerçevesinde tamamlanmasının sağlanması adına verilen hizmetlerdir.

Bütçe Yönetimi

Tasarım kriterlerine uygun ön bütçenin hazırlanması, maliyet izleme metotlarının tariflenerek bütçe takibinin yapılması ve proje bütçesindeki değişimlerin tespit edilerek raporlanması hizmetlerini kapsar.

Planlama

Proje temel ve detay iş programlarının hazırlanması, bu programlar çerçevesinde sahada devam eden iş akışının takip edilerek olası gecikme ve aksamaların önceden raporlanması, gerekli güncellemelerle programların sahayı doğru yansıtmasının sağlanması hizmetleridir

Gözetim, Denetim ve Devreye Alma

Proje süreçlerinde verilecek her türlü gözetim ve denetim hizmetleriyle proje kapanış aşamasında yapılacak testlere iştirak edilerek sistemin işlerliğinin sağlanması adına verilen hizmetleri içerir.

Sürdürülebilir Projelerin Yönetimi

Çevreye duyarlı tasarlanan projelerin hedeflerine uygun yönetim sistemlerinin belirlenmesi ve tasarım aşamasında şekillenen müşteri beklentilerinin sağlanması adına verilen hizmetlerdir.

Değer Mühendisliği

Mimari, statik, mekanik ve elektrik disiplinlerde, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak içerikte alternatif veya ekonomik çözümlerin (malzeme ve/veya imalat şekli) bulunması, gerektiğinde piyasa araştırması yapılarak müşterinin bilgilendirilmesi hizmetlerini kapsar.

Teknik Danışmanlık

Mimari, statik, mekanik ve elektrik disiplinlerde müşterinin talepleri doğrultusunda sahada imalatın önünü açacak yöntem, iş yapım sırası, teknik konularda tespit ve değerlendirmelerin yapılarak tüm bunların müşteriye raporlanması hizmetleridir.

Durum Tespit Çalışması (Due Diligence)

Devam eden bir projenin müşteriyle belirlenen periyotlarda gerekli olan teknik personelle (mimar, inşaat, mekanik, elektrik mühendisi vb) ziyaret edilerek, mevcut durum tespitinin yapılması, yapılan imalatların kontratlarda tanımlanan parasal karşılıklarıyla kıyaslanması ve bunun müşteriye raporlanması hizmetidir.

Euro.Message madebycat ®