Risk Analiz ve Değerlendirme

Proje risklerinin tanımlanması ve analiz edilmesi, gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılarak risklerin doğru yönetilmesinin sağlanması hizmetlerini kapsar.

Euro.Message madebycat ®