Proje Yönetim Hizmetlerimiz Risk Analiz ve Değerlendirme 23.09.17

Proje risklerinin tanımlanması ve analiz edilmesi, gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılarak risklerin doğru yönetilmesinin sağlanması hizmetlerini kapsar.